dimecres, 7 de juny de 2017

Jardí Botànic de Barcelona (1)

El Jardí Botànic de Barcelona, mitjançant una gran representació d'espècies vegetals de clima mediterrani, pretén mostrar la gran similitud dels paisatges californians, xilens, sud-africans i australians amb la conca mediterrània. A diferència d'altres museus amb material no viu, aquest espai està en constant dinamisme. Cada any es reprodueixen als vivers i es planten al Jardí Botànic noves espècies, algunes de les quals no s'adapten al clima o a les característiques de la terra i desapareixen de la col·lecció.
Actualment la xifra total d'espècies representades arriba més o menys a 1.350, tot i que el projecte del Jardí Botànic de Barcelona preveu arribar a representar 4.000 espècies mediterrànies de tot el món. Les espècies s'agrupen segons la seva procedència, recreant d'una manera artificial els seus ecosistemes naturals.
El Jardí Botànic de Barcelona es va crear per contribuir a la conservació ex situ de la biodiversitat de la vegetació mediterrània, principalment de Catalunya. El Jardí és un espai privilegiat per a cultivar i exposar les plantes amenaçades. En aquest sentit, també és un element divulgador del coneixement de quines són les espècies que cal protegir i quines són les accions que es duen a terme per aconseguir-ho.